بابا جونم روزت مبارک

برای مهندسان بن بستی وجود ندارد

 

 

انان یا راهی را خواهند یافت

 

 

یا راهی را خواهند ساخت

برچسب ها: خواهند
زمان: 2015-06-22 10:23:57

فقط خودت

یه وقتایی میرسه 
 
که نه یادش آرومت میکنه
 
نه عکسش
 
فقط باید خودش باشه 
 
فقط خودش....
برچسب ها:
زمان: 2015-06-22 10:23:57

دوستت دارم

من دیـــــوانه نیستم

 

فقط یک جور خـــــــاص

 

که دیگران نمی توانـنـــد

 

تو را دوســـــتــــــــ دارم...

 

برچسب ها:
زمان: 2015-06-22 10:23:57

هی.......

هــــــــــــــــی !

 
پســــری کــــه کــــار امــــروزت بــــازی بــــا دل دختـــــراست؛

و دیــــدن اشکاشــــون  ،

"حــــــــس شـــــاخ بـــــودن" بهـــــت میـــــده ...

فــــــردا پـــــدر خواهـــــی شـــــد !!!

اشکهــــــای دختــــــرت کمــــــرت را میشکنـــــد.منتــــــظر بــــــــاش !

 

 

برچسب ها:
زمان: 2015-06-22 10:23:58

تو......

مرد نیستم اما...

 

حرفم یکی ست:

 

" تو "...!!!

 

برچسب ها:
زمان: 2015-06-22 10:23:58

با خدا

در طوفان زندگی با خدا بودن بهتر از نا خدا بودن است!

 


برچسب ها: خواهند , خدا بودن
زمان: 2015-06-22 10:23:58

سگ

IMG۲۰۱۴۰۴۰۶۲۰۰۱۲۸2.jpg

برچسب ها:
زمان: 2015-06-22 10:23:58

مشکل

مشکل از خود ماست

 

واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره

 

دو کیلومتر می دویم...

 

عکس عاشقانه تنهایی

برچسب ها:
زمان: 2015-06-22 10:23:58